AJAB BRAND – FÖR SÄKERHETS SKULL

Olyckor är svåra att förutspå, men desto enklare att förebygga.
Vi utför brandskyddsarbeten i alla typer av byggnader, för säkerhets skull.

Brandskyddsmålning

Med rätt färg på ytskikten kan du både spara tid och rädda liv.

Syftet med brandskyddsmålning är att med hjälp av en skyddande färg hindra uppkomst och spridning av brand. Brandskyddsfärgen minskar dessutom rökutveckling och temperaturstigning, vilket är två avgörande faktorer vid en räddningsinsats.

Brandskyddsisolering

Med rätt isolering skyddar du bärande konstruktion och förhindrar skador vid brand.

Brandskyddsisolering innebär att du isolerar med material som klarar mycket höga temperaturer. På så sätt minskas risken att bärande konstruktioner fattar eld vid en eventuell brand, vilket gör att skadorna vid en eventuell brand lindras.  

Brandtätning

Med rätt typ av brandtätning blir din byggnad säker.

Om det börjar brinna är det viktigt att förhindra spridningen, till exempel genom att stänga in branden med hjälp av brandtätning. I en brandtätad byggnad kan en eventuell brand begränsas och på så sätt underlätta i arbetet med att släcka elden.

Byggfogning

Vi kan mer än bara brandskydd. Som byggfogning tillexempel. Med rätt byggfog håll du din byggnad frisk samtidigt som du sparar energi och bidrar till minskad miljöpåverkan. Vi utför alla typer av fogarbeten, från sanitärfog till fönster- och fasadfog, så att du kan kvalitetssäkra ditt projekt.

Nyheter och projekt

Ikano Bostad Kv. Braxen

Kvalitet och miljö

För oss på Ajab är det viktigt med kvalitet och vi strävar alltid efter att uppfylla våra kunders krav och förväntningar. Detta gör vi genom att ständigt leverera innovativa och väl genomarbetade tekniska lösningar. Vi värnar också om miljön. Därför är vi måna om att alltid välja miljöklassade produkter när vi utför vårt arbete.

KONTAKTA OSS

Adress

Ajab brand AB

Stationsvägen 16
733 73 Ransta

god_kreditvärdighet

Anders Vedholm, Projektledare

telefon: 0760-19 00 17
mejl: anders@ajab.nu

Johan Jansson, Projektledare

telefon: 0760-18 00 17
mejl: johan@ajab.nu